03.01.2018.
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" aicina daudzdzīvokļu  māju dzīvokļu īrniekus pārslēgt Līvānu novada domes sēdē apstiprināto īres līgumu jaunā redakcijā. Īres līgumus jāpārslēdz līdz  2018. gada 31. martam. Līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un īres līgumu. Sīkāku... Lasīt vairāk
29.12.2017.
SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība  2017. gada 15. novembrī  iesniedza Līvānu novada domei projektu: “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un īres pakalpojumu  maksas projektu un līgumiem jaunā redakcijā". Apsaimniekošanas un īres maksas projekts ir balstīts uz 2016.gada un 2017.... Lasīt vairāk
05.12.2017.
Māju grupa Laukuma adrese Laukumam piesaistītās mājas Laukumā savākto atkritumu daudzums  kubm Laukumā savākto atkritumu daudzums  kubm uz 1 personu maksājums EUR  ar PVN  par atkritumiem uz 1 personu novembrī 1 Sporta iela 5 Sporta 3b; Sporta 5; Sporta 7 34,1 0,1324 2,40 2 Rīgas iela... Lasīt vairāk
05.12.2017.
2017.gada novembrī savāktas 147,40 tonnas (t.i.1133,8 kubikmetri) nešķiroto sadzīves atkritumu,  tai skaitā : no daudzdzīvokļu māju atkritumu laukumiem 695,91 kubm no Līvānu pilsētas privātmājām 60,82 kubm no Līvānu pilsētas uzņēmumiem un iestādēm 287,65 kubm no Jersikas pagasta 11,12 kubm no Turku pagasta 8,02... Lasīt vairāk