INFORMĀCIJA par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 2017.gada novembrī
05.12.2017.

2017.gada novembrī savāktas 147,40 tonnas (t.i.1133,8 kubikmetri) nešķiroto sadzīves atkritumu,  tai skaitā :

 1. no daudzdzīvokļu māju atkritumu laukumiem 695,91 kubm
 2. no Līvānu pilsētas privātmājām 60,82 kubm
 3. no Līvānu pilsētas uzņēmumiem un iestādēm 287,65 kubm
 4. no Jersikas pagasta 11,12 kubm
 5. no Turku pagasta 8,02 kubm
 6. no Rudzātu pagasta 8,85 kubm
 7. no Rožupes pagasta 21,85 kubm
 8. no Sutru pagasta 13,08 kubm
 9. nelegāli izmestie un atšķirotie no šķiroto atkritumu konteineriem 26,5 kubm

2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, ir 1,8 reizes pieaudzis šķiroto atkritumu apjoms. 2017.gadā vidēji mēnesī tiek savākts

 1. 4,23 tonnas stikla
 2. 0,52 tonnas PET  plastmasas
 3. 6,97 tonnas kartona

Lūdzam daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus ievērot mājas piesaisti konkrētam laukumam un atkritumus ievietot tikai mājai piesaistītā  laukuma atkritumu konteineros.

Lūdzam šķiroto atkritumu konteineros ievietot tikai atbilstoši šķirotos atkritumus.

Privātmāju iedzīvotājiem atkritumu savākšanai un nodošanai ir jāizmanto savi atkritumu konteineri vai trafarētie Līvānu DzKS maisi, Kategoriski aizliegts atkritumus ievietot svešos vai citiem mērķiem domātos konteineros.

Lūdzam vēlreiz iepazīties ar  Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” (www.livani.lv → domes saistošie noteikumi) un tos ievērot. Par šo Saistošo noteikumu pārkāpumiem paredzēta atbildība saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Neskaidrību gadījumos lūdzam griezties Līvānu dzīvokļu un komunālajā saimniecībā, tālr.65381819