Paziņojums par īres līgumu pārslēgšanu
03.01.2018.

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aicina daudzdzīvokļu  māju dzīvokļu īrniekus pārslēgt Līvānu novada domes sēdē apstiprināto īres līgumu jaunā redakcijā. Īres līgumus jāpārslēdz līdz  2018. gada 31. martam. Līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un īres līgumu.

Sīkāku informāciju par īres līguma pārslēgšanu var saņemt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” , Rīgas ielā 2b, Līvānos vai pa tālr. 65344979.