Saražoto sadzīves atkritumu daudzums pa laukumiem 2017.gada decembrī.
09.01.2018.