Uzaicinājums Līvānu iedzīvotājiem uz grozījumu veikšanu dzīvojamās telpas īres līgumā
24.10.2018.

Īres līgums ir viens no Civillikuma paredzētiem līgumu veidiem. Īres līgumi Līvānu pilsētā netika pārslēgti un nav aktualizēti LR normatīvo aktu prasībām vairākus gadus.
SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" aicina Līvānu pilsētas iedzīvotājus (kam nav pārslēgti īres līgumi) ierasties uz grozījumu veikšanu līgumos par dzīvojamo telpu īri.

Ierodoties uz līguma grozījumu veikšanu, līdzi jāņem personas apliecinošu dokumentu un īres līgumu.
Sīkāku informāciju par grozījumu veikšanu vai īres līguma pārslēgšanu var saņemt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” , Rīgas ielā 2b, Līvānos vai pa tālr. 65344979.