INFORMĀCIJA DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ĪPAŠNIEKIEM UN ĪRNIEKIEM
07.12.2018.

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”  aicina daudzdzīvokļu māju ĪRNIEKUS līdz 28.12.2018. pārslēgt vecos īres līgumus jaunā redakcijā vai noslēgt vienošanos par grozījumiem tajos. Grozījumi līgumos ir nepieciešami, lai nodrošinātu gada cikliskumu un samērīgumu visiem īrniekiem un vienotos par paziņošanas termiņu izmaiņām īres maksā.

Ar 01.01.2019. stājas spēkā apstiprinātā īres maksa 2019.gadam.

Tiem īrniekiem, kuri nav pārslēguši īres līgumu vai noslēguši vienošanos, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.nodaļas 13.pantu, kas nosaka, ka “izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš  brīdina īrnieku par īres maksas paaugstināšanu, ja vien īres līgumā nav noteikts citādi”, apstiprinātā īres maksa stāsies spēkā ar 01.06.2019., dzīvojamās mājas kopsapulcē apstiprināto uzkrājumu veidošanas summu sadalot uz gada atlikušajiem 7 mēnešiem. No 01.01.2019. līdz 31.05.2019. īres maksa tiks piemērota bez uzkrājumu veidošanas maksājumiem. Savukārt tiem īrniekiem, kuri ir noslēguši vienošanos vai pārslēguši īres līgumu jaunā redakcijā- ar 01.01.2019. uzkrājumu veidošanas summa ir sadalīta uz 12 mēnešiem. Mājām, kuru īpašnieku kopsapulcēs nav pieņemts lēmums 2019.gadā veidot uzkrājumus pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem remontdarbiem, īres maksa nemainās.

Pielikumā: