Informācija daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īrniekiem
29.06.2019.

2019.gada 27.jūnija kārtējā domes sēdē tika apstiprināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īres maksa 2020.gadam.

 

Izmaiņas īres maksā (palielinājums vai samazinājums) ir:

  • pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopsapulcēs pieņemtajiem lēmumiem par maksājumiem par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas remontu, kas balstīts uz sastādītajām tāmēm un dzīvokļu īpašnieku balsojumu.
  • mājām bez centralizētās apkures- obligātajos dzīvojamās mājas apsaimniekošanas pakalpojumos ir iekļauta dūmvadu tīrīšana- saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas nosaka, ka “dūmvadu un cietā un šķidrā kurināmā apkures ierīci tīra pirms apkures sezonas sākuma katru gadu līdz 01.novembrim”. Lai to nodrošinātu, tiek izmantots sertificēta uzņēmuma ārpakalpojums. (1.pielikums p.6)
  • Pārējās īres maksas sastāvdaļas netiek mainītas.

Pielikumā: