Saskaņota jaunās SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes iecelšana
04.11.2019.

31.oktobrī Līvānu novada domes sēdē tika izskatīts jautājums “Par SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes locekļu iecelšanas saskaņošanu”.

 

Pamatojoties uz Līvānu novada domes komisijas SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu pretendentu izvērtēšanas 2019.gada 9.oktobra  protokolu, Līvānu novada dome nolēma saskaņot Raimonda Šubnikova iecelšanu par SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem. Tāpat dome nolēma saskaņot Gunta Stiprā iecelšanu par SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes locekli uz pieciem gadiem.

 

Jaunie valdes locekļi savus pienākumus uzsāks pildīt pēc SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” dalībnieku sapulces lēmuma, kura paredzēta 2019.gada 12.novembrī.

 

Raimonds Šubnikovs 2006. gadā Rēzeknes Augstskolā (šobrīd Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) ieguvis Ekonomista kvalifikāciju. Pēdējos 12 gadus strādājis par loģistikas speciālistu A/S "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales reģiona pārvaldē.

 

Savā vīzijā par SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbības organizēšanu un turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem Raimonds Šubnikovs norāda: “SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbībā jānodrošina caurspīdīgums – savlaicīga un pilna informācija sniegšana, kas ir saistīta ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu un darbības efektivitāte – efektīvi izmantojot gan uzņēmuma cilvēkresursus, gan tehniskās iespējas, gan finanšu līdzekļu. Uzņēmumam par mērķi sev un tajā esošajiem darbiniekiem jāizvirza kvalitatīva esošā dzīvojamā fonda apsaimniekošana un uzturēšana, kā arī kvalitatīva un uz klientu orientēta apkalpošanas sistēma, tādējādi panākot klientu apmierinātību ar sniedzamajiem pakalpojumiem un uzturot komunikāciju ar sabiedrību kopumā...”

 

Guntis Stiprais 2013. gadā Rēzeknes Augstskolā (šobrīd Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) ieguvis būvdarbu vadītāja kvalifikāciju. Pēdējos desmit gadus vadījis SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” Ūdens un kanalizācijas iecirkni.

 

Savā vīzijā par SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” darbības organizēšanu un turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem Guntis Stiprais norāda: “Vīzija – SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” – efektīvi strādājošs, profesionāls un sociāli atbildīgs uzņēmums, kas nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus visās savās darbības nozarēs un ir vērsts uz nepārtrauktu procesu pilnveidošanu…”

 

Jau informējām, ka 24.jūlijā atlūgumu iesniedza SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns. Par uzņēmuma pagaidu vadītāju no 2019.gada 5.augusta ir iecelts Andrejs Patmalnieks, kurš pēdējos gadus pildīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja palīga pienākumus, bet iepriekš bija uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.

 

Augustā tika izsludināts konkurss uz SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valde priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem. Kopumā tika saņemti 7 pieteikumi uz valdes priekšsēdētāja un viens pieteikums uz valdes locekļa amatiem.

 

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ir Līvānu pašvaldības daudznozaru uzņēmums, kura 100% kapitāldaļu turētājs ir Līvānu novada dome. Uzņēmums apsaimnieko praktiski visu pilsētas daudzdzīvokļu māju dzīvojamo fondu, tā pārziņā ir atkritumu apsaimniekošana, centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, kā arī pilsētas labiekārtošana un apzaļumošana.