Paziņojums par darba dienu pārcelšanu
25.11.2019.

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” informē par izmaiņām darba laikā decembrī :
šī gada 23.decembra darba diena tiek pārcelta uz 07.decembri (sestdiena), uzņēmums strādās no 08:00-12:00 un no 13:00 -16:00