Paziņojums!!!
08.01.2015.

Paziņojam par nepieciešamību noslēgt (pārslēgt) komunālā ūdensvada un kanalizācijassistēmas lietošanas līgumus ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”

Sakarā ar to, ka

  • ar 2014.gada 1.decembri stājās spēkā jauns ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs, balstoties uz 2014.gada 16.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 263. (Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 0,51 EUR/m3; Kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 0,95 EUR/m3);
  • un tika ieviesta jauna apmaksas kārtība par komunālās ūdesapgādes un kanalizācijas sistēmas lietošanu,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aicina privātmāju īpašniekus pārslēgt komunālā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas lietošanas līgumus!


Jaunā kārtība paredz, ka privātmāju iedzīvotājiem OBLIGĀTI katra mēneša 20. - 28. datumānolasa un jāpaziņo visu ūdens un kanalizācijas patēriņa skaitītāju rādījumus.Uz kuru pamata tiks izrakstīts un piestādīts rēķins par patērēto ūdens un kanalizācijas notekūdeņu daudzumu.


Ar šo informējam, ka iepriekšējā apmaksas kārtība vairs nedarbosies! Pakalpojumu apmaksa ar abonentu grāmatiņām vairs nebūs iespējama, kā arī maksājot ar Internet bankas palīdzību OBLIGĀTI būs jānorāda rēķina numurs!!!


Kas jādara, lai noslēgtu vai pārslēgtu līgumu?

Individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem iāpiesakās līguma noslēgšanai (parakstīšanai) pa tālruni 65381894, vai rakstot uz e-pastu livanu_dzks@inbox.lv. Ir iespējams pieteikt līguma nosūtīšanu pa pastu vai elektroniskā veidā.

 

Sīkāku informāciju par komunālās ūdesapgādes un kanalizācijas sistēmas lietošanu var saņemt SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, Rīgas ielā 2B, Līvānos vai pa tālr. 65381894, vai rakstot uz e-pastu: livanu_dzks@inbox.lv.