Par patērēta ūdens daudzuma pārrēķinu!
14.01.2015.

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība informē, ka saskaņā ar Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija lēmumu Nr. 7-16 „Par vienotu ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu” Līvānu pilsētā pašvaldības dzīvojamā fonda dzīvokļos tika uzstādīti ūdens skaitītāji.

Dzīvokļos kuros nav uzstādīti (prombūtnes dēļ) vai atteicās uzstādīt ūdens skaitītājus, saskaņā ar 09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19. , 19.1 punktu un 12.12.2006. MK Nr. 999„Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 14.punktu tiks veikts ūdens patēriņa pārrēķins, ņemot par pamatu noteikto ūdens patēriņu ne vairāk kā 10m3 mēnesī par katru dzīvoklī dzīvojošo personu.   

Patērēta ūdens daudzuma pārrēķins, tai skaitā ņemot vērā kopējo ūdens zudumu mājai, tiks veikts no 2015. gada 1. februāra īrētajiem /īpašumā esošiem dzīvokļiem šādās dzīvojamās mājās Līvānu pilsētā: Rīgas ielā 4a, Rīgas ielā 6a, Rīgas ielā 10a, Rīgas ielā 12b, Rīgas ielā 128, Rīgas ielā 130, Rīgas ielā 132a, Rīgas ielā 134, Rīgas ielā 158, Rīgas ielā 160, Rīgas ielā 194, Rīgas ielā 196, Lāčplēša ielā 11, Vecticībnieku ielā 6, Vecticībnieku ielā 8, Vecticībnieku ielā 17, Kurzemes ielā 6, Kurzemes ielā 8 un Krustpils ielā 14.