07.12.2018.

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”  aicina daudzdzīvokļu māju ĪRNIEKUS līdz 28.12.2018. pārslēgt vecos īres līgumus jaunā redakcijā vai noslēgt vienošanos par grozījumiem tajos. Grozījumi līgumos ir nepieciešami, lai nodrošinātu gada cikliskumu un samērīgumu visiem īrniekiem un vienotos par paziņošanas termiņu izmaiņām īres maksā.

Ar 01.01.2019. stājas spēkā apstiprinātā īres maksa 2019.gadam.

Tiem īrniekiem, kuri nav pārslēguši īres līgumu vai noslēguši vienošanos, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 5.nodaļas 13.pantu, kas nosaka, ka “izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš  brīdina īrnieku par īres maksas paaugstināšanu, ja vien īres līgumā nav noteikts citādi”, apstiprinātā īres maksa stāsies spēkā ar 01.06.2019., dzīvojamās mājas kopsapulcē apstiprināto uzkrājumu veidošanas summu sadalot uz gada atlikušajiem 7 mēnešiem. No 01.01.2019. līdz 31.05.2019. īres maksa tiks piemērota bez uzkrājumu veidošanas maksājumiem. Savukārt tiem īrniekiem, kuri ir noslēguši vienošanos vai pārslēguši īres līgumu jaunā redakcijā- ar 01.01.2019. uzkrājumu veidošanas summa ir sadalīta uz 12 mēnešiem. Mājām, kuru īpašnieku kopsapulcēs nav pieņemts lēmums 2019.gadā veidot uzkrājumus pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamajiem remontdarbiem, īres maksa nemainās.

Pielikumā:

24.10.2018.
Īres līgums ir viens no Civillikuma paredzētiem līgumu veidiem. Īres līgumi Līvānu pilsētā netika pārslēgti un nav aktualizēti LR normatīvo aktu prasībām vairākus gadus. SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" aicina Līvānu pilsētas iedzīvotājus (kam nav pārslēgti īres līgumi) ierasties uz grozījumu veikšanu... Lasīt vairāk
25.09.2018.
                          Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču grafiks 2018.g.                       Norises vieta: Līvānu Kultūras centra Disko... Lasīt vairāk
09.01.2018.
Saražoto sadzīves atkritumu daudzums pa laukumiem 2017.gada decembrī. Lasīt vairāk
29.12.2017.
SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība  2017. gada 15. novembrī  iesniedza Līvānu novada domei projektu: “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un īres pakalpojumu  maksas projektu un līgumiem jaunā redakcijā". Apsaimniekošanas un īres maksas projekts ir balstīts uz 2016.gada un 2017.... Lasīt vairāk