21.06.2016.

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” aicina darbā PARĀDU PIEDZINĒJU-LIETVEDI

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Regulāri sekot dzīvokļu īrnieku ( īpašnieku ) maksājumiem par īri;
 • Atgādināt parādniekiem telefoniski vai rakstveida par parāda atdošanas termiņu vai par tā pārcelšanu;
 • Noskaidrot parādnieku adreses un tos personiski meklēt;
 • Izsaukt uz pārrunām parādniekus, vienoties par parādu nomaksas termiņiem un sekot to izpildei, vai arī izsniegt brīdinājumus par parādu piedziņu vai izlikšanu no apdzīvojamām telpām tiesas ceļā;
 • Kārtot dokumentus par parādu nemaksātāju nodošanu tiesai;
 • Pārstāvēt uzņēmumu parādu piedziņas, izlikšanas lietā LR tiesu instancēs;
 • Ar parakstu pieņemt no darbiniekiem sašūtus dokumentus arhīvā;
 • Veikt arhīva lietas nomenklatūras sastādīšanu un  dokumentu apstrādi;
 • Veikt arhīvā saņemto neaprakstīto dokumentu aprakstīšanu (izvērtēšanu, uzziņu sistēmas izstrādi un lietu tehnisko noformēšanu);
 • Izvērtēt SIA dokumentus pēc glabāšanas termiņu sarakstiem un lietu nomenklatūrām;
 • Sastādīt aktus par vērtību zaudējušo SIA dokumentu atlasi iznīcināšanai;
 • Veicot darba pienākumus jāievēro LR likumdošanu: arhīvu likums; dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība; dokumentu juridiskā spēkā likums.

 

Prasības:

 • Amatam atbilstoša augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • Darba pieredze;
 • Labas datorprasmes;

 

 

Aicinām pieteikties pretendentus līdz 06.07.16 plkst.09:00

CV sūtīt uz e-pastu: levi@inbox.lv

23.05.2016.
SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" aicina darbā DZĪVOKĻU UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS IECIRKŅA VADĪTĀJU   Galvenie darba pienākumi: Veikt pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu stāvokļa vizuālo pārbaudi; Dzīvojamās ēkas un tās inženiersistēmu uzturēšana darba... Lasīt vairāk
11.05.2016.
SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" aicina darbā DZĪVOKĻU UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS IECIRKŅA VADĪTĀJU   Galvenie darba pienākumi: Veikt pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu stāvokļa vizuālo pārbaudi; Dzīvojamās ēkas un tās inženiersistēmu uzturēšana darba... Lasīt vairāk
21.04.2016.
SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" aicina darbā PĀRVALDES DEŽURANTU   Galvenie darba pienākumi: Ārpus darba laika uzraudzīt un apsargāt uzņēmuma ēkas un piederošo teritoriju ar visu to īpašumu; Dežurants nodrošina uzņēmuma īpašumu saglabāšanu; Dežurantu darba laiks: darbadienās no plkst.00:00... Lasīt vairāk
13.04.2016.
SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" aicina darbā PALĪGSTRĀDNIEKU   Galvenie darba pienākumi: Iesaiņot ar rokām materiālus kastēs, maisos, konteineros un citur; Šķirot ar rokām atkritumus, pļaut zāli; Veikt vienkāršus darbus uzņēmumā; Jāprot lietot vienkāršus darbarīkus; Ievērot darba... Lasīt vairāk