Apsaimniekošana

 • Ietvju, laukumu, pagalmu u.c. pilsētas teritoriju tīrīšana, zāles pļaušana, gružu un lapu savākšana;
 • Teritoriju labiekārtošana;
 • Koku un krūmu zāģēšana;
 • Namu iekšējo komunikāciju (ūdensvada - aukstā un siltā, kanalizācijas, apkures sistēmas, elektroinstalāciju) tehniskā uzturēšana;
 • Ēku remontdarbi - ēku siltināšana, jumta seguma maiņa, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti u.c. ar ēkas uzturēšanu saistīti darbi;
 • Dūmvadu un ventilācijas vadu apsekošana un tīrīšana.

Klientu apkalpošana

 • Ar namu apsaimniekošanu saistītas darba organizācijas koordinēšana;
 • Klientu konsultēšana namu apsaimniekošanas jautājumos;
 • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu aprēķinu veikšana;
 • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu pieņemšana;
 • Rēķinu sagatavošana un piegāde;
 • Māju bilanču sastādīšana;
 • Lietvedības un grāmatvedības uzskaite;
 • Līgumu slēgšana, izziņu izsniegšana;
 • Apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu piedziņa.